Vanhat rajanvedot romuttuvat

IT-palvelut ovat erottamaton osa liiketoimintaprosesseja ja asiakaspalvelua. Kuluttajapalvelut näyttävät suuntaa.

Rajanveto siitä missä kohden yrityksen työntekijä tai asiakas hyödyntää tietotekniikkapalveluita on päivä päivältä vaikeampaa. Siksi IT-palvelumarkkinan ja toiminnallisen funktion mittaaminen erillisenä kokonaisuutena voidaankin jatkossa kyseenalaistaa.

 

Kuluttajistuminen ohjaa kehitystä

Kuluttajistumisen tuomat vaikutukset näkyvät vahvasti Digian asiakkaiden arkipäivässä. Henkilöstön vaatimukset päätelaiteriippumattomuudesta ja järjestelmien 24/7 saavutettavuudesta sekä käytettävyydeltään kuluttajapalveluista tutusta helposta logiikasta asettavat erityisesti tietohallinnolle paineita palveluiden turvalliseen ja hallittuun tuottamiseen.

Rajanveto kuluttaja- ja liiketoimintasovellusten välillä on häilyvä. Kuluttajistumisen luomat vaateet ja nopean teknologiakehityksen mahdollistama kyvykkyys vievät toimialaa vahvasti eteenpäin, edellyttäen toimijoilta ketteryyttä vastata kysyntään.

 

Pilvipalveluilla joustavuutta hankintoihin

Pilvipalvelut mahdollistavat yhtä aikaa suurtenkin kokonaisuuksien tarjoamisen nopealla käyttöönotolla. Toisaalta ne tarjoavat mahdollisuuden myös siihen, että aiemmin isojen järjestelmien osasina toimineita yksittäisiä toiminnallisuuksia voidaan tarjota erillisinä palveluina. Näin ollen myös pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on mahdollista ottaa käyttöön toiminnallisuuksia, jotka ovat aiemmin olleet vain isompien toimijoiden saatavilla suurten alkuinvestointien vuoksi.

 

Kohti uusia toimintamalleja

Palveluiden toimittaminen perustuu arvon tuottamiseen, joissa vahvasti teknologialähtöisestä mallista siirrytään luomaan asiakkaille uusia innovatiivisia ja kilpailuetua tuottavia toimintamalleja. Yhä enemmän siirrytään perinteisistä kilpailukyvyn säilyttämiseen tähtäävistä, kustannussäästöjä ja tehostamista hakevista tietotekniikkainvestoinneista kohti uusia erottavia tekijöitä tarjoavia IT-hankintoja. Tässä mallissa myynti- ja ostoprosessit poikkeavat totutusta, edellyttäen kaikilta osapuolilta uudenlaista osaamista ja syvällistä kumppanuutta.