Kasvua kansainvälisestä ohjelmistoliike-toiminnasta

Kansainvälinen kasvu ja tuoteliiketoiminta ovat Digian strategisia tavoitteita ja painopistealueita. Taustalla on merkittäviä markkinatrendejä ja vahva usko Digian kehittämään Qt-teknologiaan.

Digian panostukset kansainväliseen liiketoimintaan ovat keskittyneet yhtiön omistamaan ja kehittämään Qt käyttöliittymä- ja ohjelmistokehitysympäristöön. Qt on ohjelmistokehittäjien työkalu, jolla voidaan luoda ohjelmistoja tehokkaasti ja käyttöjärjestelmäriippumattomasti. Sama lähdekoodi voidaan vaivatta kääntää toimimaan esimerkiksi Windows-, Mac- tai Linux-työasemassa sekä nyt myös suosituissa iOS ja Android -käyttöjärjestelmissä.


Uudet sovellukset tulevat

Qt-ohjelmistokehitystyökalujen tuottamiseen ja myyntiin liittyvän markkinan voi jakaa karkeasti kolmeen osa-alueeseen: työpöytäohjelmistot, sulautetut ohjelmistot ja mobiilisovellukset. Digian asiakkaat ovat yrityksiä, jotka kehittävät omia sovelluksiaan mainituilla alueilla. Digian Qt-ympäristö on kilpailukykyinen kaikilla alueilla. Valtaosa liiketoiminnasta liittyy vielä tällä hetkellä työpöytäohjelmistojen kehittämiseen, mutta sulautettujen järjestelmien osuus on vahvassa kasvussa. Mobiilisovellukset on Qt:lle uusi markkina, jonka kehitys nähdään lähivuosien aikana.

Keskeiset trendit Qt:n kasvun takana liittyvät kosketusnäyttöjä hyödyntävien sovellusten laajaan leviämiseen yhä useammille toimialoille. Kosketusnäyttöjä hyödynnetään yhä laajemmin mm. autoteollisuudessa, telekommunikaatiossa, viihde- ja kulutuselektroniikassa, sekä trendin vahvana veturina toimivassa matkapuhelinteollisuudessa. Kun samaan aikaan käytössä on useita käyttöjärjestelmiä, sovelluskehittäjät etsivät ratkaisuja tehdä omat ohjelmistonsa siten, että ohjelmistokoodia voidaan hyödyntää kaikissa merkittävissä ympäristöissä. Tämä tuo kilpailuetua laajemman markkinan muodossa, mutta myös tehokkuutta kehitystyön nopeuden ja vähäisemmän osaamistarpeen vuoksi.


Digia panostaa Qt-verkostoonsa

Menestyminen globaalisti vaatii osaamista ja laajaa läsnäoloa keskeisillä markkina-alueilla. Digia on laajentanut omaa myynti- ja kehitysverkostoaan kattamaan keskeiset markkina-alueet

  • Eurooppa: Suomi, Ruotsi, Norja, Saksa, Venäjä
  • Aasia: Kiina, Japani (jälleenmyyjä)
  • Pohjois-Amerikka: USA

Myyntiverkostoa on tarkoitus laajentaa 2014 etenkin kehittyvien markkinoiden osalta. Digia panostaa tulevaisuudessa yhä voimakkaammin myös jälleenmyyjäverkoston ja internet-pohjaisen liiketoiminnan kehittämiseen.Hyvä markkinapotentiaali

Mahdollisuudet kansainvälisen ohjelmistoliiketoiminnan alueella ovat suuret. Toisaalta myös vaadittavat investoinnit ovat suuria. Digian kansainvälinen liiketoiminta on kasvanut hyvää vauhtia muutaman viime vuoden aikana. Tämä kehitystrendi osoittaa tehtyjen investointien olevan oikean suuntaisia. Digia jatkaa panostuksiaan kansainvälisen kasvuun myös vuonna 2014.