Rakennamme vahvaa Digiaa – yhdessä

Digia on läpikäynyt suuren murroksen parin viime vuoden aikana. Olemme tehneet hartiavoimin työtä uuden rakentamiseksi. Yhtiön toiminta on vakaalla pohjalla ja meiltä löytyy tahto ja edellytykset kehittää bisnestä edelleen. Tämä kehitystyö on käynnissä koko ajan.

Suomen IT-markkinan kasvu on viime aikoina ollut hidasta. Samaan aikaan kuluttajistumisen tuomat vaikutukset ja kiivas teknologinen kehitys muokkaavat asiakkaidemme toimintaympäristöä jatkuvasti. Muutos tuo mukanaan haasteen ja mahdollisuuden: myös IT-hankinnat muuttavat luonnettaan. Alan toimijoiden on omaksuttava uusia toimintamalleja kyetäkseen tarjoamaan asiakkailleen etumatkaa ja aitoa kumppanuutta alati kehittyvässä ympäristössä.

Makrotalouden yleinen epävarmuus näkyy meidänkin asiakaskunnassamme jossain määrin, esimerkiksi pitkittyneenä päätöksentekona ja kustannuspaineina hankinnoissa. Toisaalta IT:n avulla myös haetaan ratkaisuja samoihin haasteisiin: lisäämään kustannustehokkuutta ja työn tuottavuutta. Parhaimmillaan IT-ratkaisujen avulla luodaan uusia innovatiivisia ja kilpailuetua tuottavia toimintamalleja.


Vuosi 2013 kotona ja maailmalla

Vuonna 2013 toteutimme johdonmukaisesti strategiaamme kotona ja maailmalla. Toimintaympäristöt, kasvupotentiaali ja liiketoimintamallit poikkeavat toisistaan Digian kotimaan toiminnassa ja kansainvälisessä Qt-ohjelmistoliiketoiminnassa.

Kotimaassa terävöitimme tarjoomaamme ja panostimme voimakkaasti siihen, että olemme aidosti läsnä asiakkaidemme arjessa tarjoten ratkaisuja, jotka ovat merkittävä osa suomalaista yhteiskuntaa. Keväällä 2013 kysyimme asiakkailtamme mitä ominaisuuksia he arvostavat IT-kumppanuuksissaan. Vastauksissa nousi kolme seikkaa ylitse muiden: kyvykkyys, asiakasymmärrys ja lupausten pitäminen. Nämä asiat voivat tuntua itsestäänselvyyksiltä, mutta tarkemmissa keskusteluissa käy usein ilmi, että IT-sektorilla on näiden osalta vielä paljon petrattavaa. Me otamme tämän koko IT-sektoria koskevan asiakastoiveen vakavasti.

Kansainvälisesti panostimme vahvasti kasvavaan Qt-liiketoimintaamme muun muassa myyntiverkostoon ja tuotekehitykseen investoimalla. Nämä panostukset rasittavat hetkellisesti liiketoiminnan kulurakennetta ja kannattavuutta, mutta ne ovat sijoitus tulevaisuuteen. Meillä on vahva usko Qt-kehitysympäristöön ja sen menestykseen.Yhteistyöllä eteenpäin

Kyvykkyys, yhteistyö ja vahva tahto tuottaa arjen onnistumisia ajaa digialaisia eteenpäin myös vuonna 2014. Lämmin kiitos henkilöstöllemme ponnisteluista yhteisten onnistumisten saavuttamiseksi ja omistajillemme Digian liiketoimintaa kohtaan osoittamastanne luottamuksesta. Erityisen suuri kiitos asiakkaillemme, joiden arvostukset, tavoitteet ja palaute ohjaavat tekemistämme tänäkin vuonna.

Juha Varelius
toimitusjohtaja