Tunnusluvut

Tunnusluvut, € 000 2009 2010 2011 2012 2013
Liikevaihto  120 335  130 825 121 940 100 448 99 740
Liiketoiminnan operatiivinen tulos (¹ 16 936 17 164 8 084 8 196 4 549
Liiketoiminnan rahavirta 20 232 11 066 8 842 19 946 4 855
Tulos per osake ennen kertaluonteisia eriä (²  0,53 0,56 0,32 0,26 0,15

Liikevaihto Liiketoiminnan operatiivinen tulos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liiketoiminnan rahavirta Tulos per osake 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 


(¹ Liiketoiminan operatiivinen tulos ei sisällä kertaluonteisia eriä. Tilikaudella 2009 kertaluonteisiin eriin kuului liikearvon alaskirjausta 23,8 miljoonaa euroa sekä toiminnan uudelleenjärjestelyvarausta 0,9 miljoonaa euroa. Liikevoitto kertaerien jälkeen etilikaudella 2009 oli -7,8 miljoonaa euroa. Tilikaudella 2011 kertaluontoisiin eriin kuului 25,4 miljoonaa euroa asiakassuhteiden ja liikearvon alaskirjausta ja 4,9 miljoonaa euroa uudelleenjärjestelyvarausta. Tilikaudella 2012 kertaluonteiset erät sisältävät 1,3 miljoonan euron uudelleenjärjestelykulun organisaatiomuutoksiin ja käytyihin Yt-neuvotteluihin liittyen. Liikevoitto kertaerien jälkeen tilikaudella 2012 oli 6,9 miljoonaa euroa. Tilikaudella 2013 kertaluonteiset erät sisältävät 7,0 miljoonan euron alaskirjauksen sekä 0,4 miljoonan euron uudelleenjärjestelykulun organisaatiomuutoksiin liittyen. Liikevoitto kertaerien jälkeen tilikaudella 2013 oli -2,8 miljoonaa euroa.

(² Tulos per osake ennen kertaluonteisia eriä on laskettu tilikauden tuloksesta ennen kertaluonteisten erien vaikutusta. Tulos per osake kertaluonteiset erät huomioiden oli vuonna 2009 -0,67 euroa/osake, vuonna 2011 -1,08 euroa/osake, vuonna 2012 0,19 euroa/osake ja vuonna 2013 -0,20 euroa/osake.